środa 20/04/2022

Wydanie Świadectwa Przejęcia

W dniu 15.03.2022 r. Wykonawca uzyskał wszystkie wymagane Pozwolenia na Użytkowanie i złożył do Inżyniera Kontraktu wniosek o wystawienie Świadectwa Przejęcia – Zamawiający powołał w dniu 17.03.2022 r. Oddziałową Komisję Odbioru dla przedmiotowej inwestycji.

Świadectwo Przejęcia zostało wydane w dniu 12.04.2022r. , zgodnie z którym potwierdzone zostało dochowanie przez Wykonawcę wypełnienia zobowiązań kontraktowych do dnia 15.03.2022r. Wykonawca jest w trakcie poprawiania wad, usterek i drobnych prac zaległych.