wtorek 06/10/2020

28.09.2020-04.10.2020

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  1. Geologia – oczekiwanie na zatwierdzenie przez Inżyniera suplementu do DBPG
  2. SSTWiORB – oczekiwanie na zatwierdzenie przez Inżyniera specyfikacji D.07.06.01, D.08.05.01.B, M-13.05.01,
  3. Projekt SOR – przygotowanie dodatkowych materiałów dla Zarządcy Drogi ustalonych na spotkaniu.
  4. OWP – oczekiwanie na wydanie decyzji wodnoprawnych zgodnie z wnioskami złożonymi w dn. 03.07.2020r. Otrzymano wezwanie do uzupełnienia i wyjaśnienia w zakresie operatu drogowego, 30.09.2020 Wody Polskie wystosowały wezwanie do uzupełnienia drugiego z wniosków.
  5. Zamienny ZRID – przekazanie dodatkowych materiałów dla Zamawiającego w ramach wniosku o zmienny ZRID.