wtorek 08/12/2020

30.11.2020-06.12.2020

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  • Geologia – przygotowanie dokumentacji do złożenia do zatwierdzenia przez Zamawiającego – kontynuacja .
  • SSTWiORB – oczekiwanie na zatwierdzenie przez Inżyniera specyfikacji D.07.06.01 – trwa analiza uwag Inżyniera Kontraktu, D.08.05.01.B – trwa oczekiwanie na wydanie Polecenia Zmiany, zgodnie z korespondencją kontraktową
  • Projekt SOR – przekazanie odpowiedzi na uwagi Wydziału BRD do Aneksu do PSOR ;
  • OWP – otrzymanie decyzji wodnoprawnych zgodnie z wnioskami złożonymi w dn. 03.07.2020 r.,
  • Zamienny ZRID – przygotowywanie wniosku o wydanie zamiennej decyzji ZRID.