środa 07/04/2021

29.03.2021-04.04.2021

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  1. STWiORB – analiza korespondencji Inżyniera Kontraktu dot. STWiORB D.07.06.01 dla wersji ogrodzeń kotwionych
  2. Projekt SOR –. przygotowanie opracowania do ponownego przekazania do zatwierdzenia
  3. Zamienny ZRID – uzyskano decyzję zamienną z dniem 29.03.2021r..