wtorek 03/11/2020

26.10.2020-01.11.2020

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  • Geologia – Przekazanie odpowiedzi na uwagi Inżyniera do suplementu do DBPG. Wykonawca w dalszy ciągu oczekuje na odpowiedź oraz zatwierdzenie dokumentacji.
  • SSTWiORB – oczekiwanie na zatwierdzenie przez Inżyniera specyfikacji D.07.06.01 – Wykonawca przekazał wersję elektroniczną specyfikacji z propozycją uwzględnienia uwag zgłoszonych przez IK, D.08.05.01.B – oczekiwanie na zatwierdzenie
  • Projekt SOR – oczekiwanie na zatwierdzenie przez Zarządcę drogi
  • OWP – oczekiwanie na wydanie decyzji wodnoprawnych zgodnie z wnioskami złożonymi w dn. 03.07.2020 r.,
  • Zamienny ZRID – otrzymanie uwag Inżyniera do materiałów do zamiennego ZRID. Korekta opracowania i przygotowywanie odpowiedzi.