środa 05/05/2021

26.04.2021-02.05.2021

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  1. STWiORB – analiza korespondencji Inżyniera Kontraktu dot. STWiORB D.07.06.01 dla wersji ogrodzeń kotwionych
  2. Prowadzenie nadzorów autorskich w poszczególnych branżach