środa 03/02/2021

25.01.2021-31.01.2021

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  • Geologia – otrzymanie uwag Inżyniera do wersji papierowej dokumentacji, wprowadzanie korekt.
  • SSTWiORB – analiza uwag Inżyniera i przygotowanie odpowiedzi,
  • Projekt SOR – otrzymanie uwag do Aneksu do PSOR; przygotowywanie odpowiedzi;
  • Zamienny ZRID –złożenie odpowiedzi na wezwanie PUW.