wtorek 01/12/2020

23.11.2020-29.11.2020

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  • Geologia – przygotowanie dokumentacji do złożenia do zatwierdzenia przez Zamawiającego .
  • SSTWiORB – oczekiwanie na zatwierdzenie przez Inżyniera specyfikacji D.07.06.01 – trwa analiza uwag Inżyniera Kontraktu, D.08.05.01.B – trwa oczekiwanie na wydanie Polecenia Zmiany, zgodnie z korespondencją kontraktową
  • Projekt SOR – analiza uwag Wydziału BRD do Aneksu do PSOR;
  • OWP – oczekiwanie na wydanie decyzji wodnoprawnych zgodnie z wnioskami złożonymi w dn. 03.07.2020 r., złożono wnioski o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności
  • Zamienny ZRID – przygotowywanie wniosku o wydanie zamiennej decyzji ZRID.