wtorek 30/03/2021

22.03.2021-28.03.2021

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  1. SSTWiORB – przekazanie SSTWiORB D.07.06.01.A i SSTWiORB D.07.06.02 R01
  2. Projekt SOR – przekazanie korekty Aneksu do PSOR do akceptacji IK.
  3. Zamienny ZRID – oczekiwanie na wydanie decyzji.