środa 03/03/2021

22.02.2021-28.02.2021

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

1. Geologia – oczekiwanie na akceptację Inżyniera wersji papierowej dokumentacji po korektach.
2. SSTWiORB – trwa analiza uwag Inżyniera dot. SSTWiORB D.07.06.01 rewizja 06,,
3. Projekt SOR – przekazanie odpowiedzi do uwag Aneksu PSOR – wniosek o polecenie zmiany – oczekiwanie na stanowisko Inżyniera            Kontraktu
4. Zamienny ZRID – oczekiwanie na wydanie decyzji.