środa 30/09/2020

21.09.2020-27.09.2020

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Prace projektowe:

  • Geologia – przekazanie odpowiedzi na uwagi Inżyniera do suplementu do DBPG
  • SSTWiORB – oczekiwanie na zatwierdzenie przez Inżyniera specyfikacji D.07.06.01, D.08.05.01.A, D.08.05.01.B, M-13.05.01, M-11.03.01
  • Projekt SOR – przekazanie dodatkowych materiałów dla Zarządcy Drogi ustalonych na spotkaniu.
  • OWP – oczekiwanie na wydanie decyzji wodnoprawnych zgodnie z wnioskami złożonymi w dn. 03.07.2020 r.
  • Zamienny ZRID – opracowywanie dodatkowych materiałów dla Zamawiającego w ramach wniosku o zamienny ZRID.