niedziela 06/03/2022

21.02.2022-27.02.2022

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  •    Prowadzenie nadzorów autorskich w poszczególnych branżach
  • Przygotowywanie materiałów do DPW dla części zakresu robót