środa 28/10/2020

19.10.2020-25.10.2020

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  • Geologia – Przekazanie odpowiedzi na uwagi Inżyniera do suplementu do DBPG
  • SSTWiORB – oczekiwanie na zatwierdzenie przez Inżyniera specyfikacji D.07.06.01 – Wykonawca przekazał wersję elektroniczną specyfikacji z propozycją uwzględnienia uwag zgłoszonych przez IK, D.08.05.01.B – oczekiwanie na zatwierdzenie
  • Projekt SOR – oczekiwanie na zatwierdzenie przez Zarządcę drogi
  • OWP – oczekiwanie na wydanie decyzji wodnoprawnych zgodnie z wnioskami złożonymi w dn. 03.07.2020 r.,
  • Zamienny ZRID – oczekiwanie na zatwierdzenie dodatkowych materiałów