wtorek 26/01/2021

18.01.2021-24.01.2021

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  • Geologia – otrzymanie uwag Inżyniera do wersji papierowej dokumentacji, wprowadzanie korekt.
  • SSTWiORB – oczekiwanie na zatwierdzenie przez Inżyniera specyfikacji D.07.06.01,
  • Projekt SOR – otrzymanie uwag do Aneksu do PSOR; przygotowywanie odpowiedzi;
  • Zamienny ZRID –opracowywanie odpowiedzi na wezwanie PUW.