środa 25/11/2020

16.11.2020-22.11.2020

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  • Geologia –zatwierdzenie dokumentacji przez Inżyniera, przygotowanie dokumentacji do złożenia do zatwierdzenia przez Zamawiającego .
  • SSTWiORB – oczekiwanie na zatwierdzenie przez Inżyniera specyfikacji D.07.06.01 – Wykonawca przekazał wersję elektroniczną specyfikacji z propozycją uwzględnienia uwag zgłoszonych przez IK, D.08.05.01.B – trwa analiza odpowiedzi IK
  • Projekt SOR – oczekiwanie na zatwierdzenie przez Zarządcę drogi
  • OWP – oczekiwanie na wydanie decyzji wodnoprawnych zgodnie z wnioskami złożonymi w dn. 03.07.2020 r.,
  • Zamienny ZRID – otrzymanie korespondencji od IK, w której nie zgłoszono dalszych uwag oraz przyjęto wyjaśnienia Wykonawcy w zakresie wniosku o wydanie zamiennej decyzji ZRID wraz z załącznikami.