wtorek 23/03/2021

15.03.2021-21.03.2021

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  1. SSTWiORB – przekazanie SSTWiORB D.07.06.01.A i SSTWiORB D.07.06.02 R01
  2. Projekt SOR – otrzymanie stanowiska Inżyniera Kontraktu na odpowiedzi do uwag Aneksu PSOR – przygotowanie korekty opracowania do ponownego przekazania.
  3. Zamienny ZRID – oczekiwanie na wydanie decyzji.