sobota 26/09/2020

14.09.2020-20.09.2020

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Prace projektowe:

  • Geologia – opracowanie odpowiedzi na uwagi Inżyniera do suplementu do DBPG
  • SSTWiORB – oczekiwanie na zatwierdzenie przez Inżyniera specyfikacji D.07.06.01, D.08.05.01.A, D.08.05.01.B, M-13.05.01, M-11.03.01
  • Projekt SOR – opracowanie dodatkowych materiałów dla Zarządcy Drogi ustalonych na spotkaniu.
  • OWP – przekazanie odpowiedzi na wezwanie PGW Wody Polskie w zakresie wyjaśnień do operatu wodnoprawnego dla melioracji.
  • Zamienny ZRID – opracowanie PZT dla zamiennego ZRID.