środa 20/04/2022

11.04.2022-17.04.2022

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

W dniu 15.03,2022r. Wykonawca uzyskał wszystkie wymagane Pozwolenia na Użytkowanie i złożył do Inżyniera Kontraktu wniosek o wystawienie Świadectwa Przejęcia – Zamawiający powołał w dniu 17.03.2022r. Oddziałową Komisję Odbioru dla przedmiotowej inwestycji. Świadectwo Przejęcia zostało wydane w dniu 12.04.2022r., zgodnie z którym potwierdzone zostało dochowanie przez Wykonawcę wypełnienie zobowiązań kontraktowych do dnia 15.03.2022r. Wykonawca jest w trakcie poprawiania wad, usterek i drobnych prac zaległych.