środa 20/01/2021

11.01.2021-17.01.2021

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  • Geologia – otrzymanie uwag Inżyniera do wersji papierowej dokumentacji, wprowadzanie korekt.
  • SSTWiORB – oczekiwanie na zatwierdzenie przez Inżyniera specyfikacji D.07.06.01, D.08.05.01.B – trwa analiza odpowiedzi IK
  • Projekt SOR – oczekiwanie za zatwierdzenie przez Wydział BRD Aneksu do PSOR;
  • Zamienny ZRID –opracowywanie odpowiedzi na wezwanie PUW.