wtorek 17/11/2020

09.11.2020-15.11.2020

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  • Geologia – oczekiwanie na zatwierdzenie dokumentacji.
  • SSTWiORB – oczekiwanie na zatwierdzenie przez Inżyniera specyfikacji D.07.06.01 – Wykonawca przekazał wersję elektroniczną specyfikacji z propozycją uwzględnienia uwag zgłoszonych przez IK, D.08.05.01.B – trwa analiza odpowiedzi IK
  • Projekt SOR – oczekiwanie na zatwierdzenie przez Zarządcę drogi
  • OWP – oczekiwanie na wydanie decyzji wodnoprawnych zgodnie z wnioskami złożonymi w dn. 03.07.2020 r.,
  • Zamienny ZRID – przekazanie do akceptacji Inżyniera i Zamawiającego dokumentacji dla uzyskania zamiennej Decyzji ZRID.