wtorek 16/03/2021

08.03.2021-14.03.2021

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  1. SSTWiORB – przekazanie SSTWiORB D.07.06.01.A,
  2. SSTWiORB – przekazanie SSTWiORB D.07.06.02 R01
  3. Projekt SOR – oczekiwanie na stanowisko Inżyniera Kontraktu na odpowiedzi do uwag Aneksu PSOR – wniosek o polecenie zmiany –
  4. Zamienny ZRID – oczekiwanie na wydanie decyzji.