wtorek 16/02/2021

08.02.2021-14.02.2021

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  • Geologia – oczekiwanie na akceptację Inżyniera wersji papierowej dokumentacji po korektach.
  • SSTWiORB – trwa analiza uwag Inżyniera dot. SSTWiORB D.07.06.01 rewizja 06,,
  • Projekt SOR – przekazanie odpowiedzi do uwag Aneksu PSOR – wniosek o polecenie zmiany – oczekiwanie na stanowisko Inżyniera Kontraktu
  • Zamienny ZRID – oczekiwanie na wydanie decyzji