środa 16/12/2020

07.12.2020-13.12.2020

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  • Geologia – przekazanie dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego.
  • SSTWiORB – oczekiwanie na zatwierdzenie przez Inżyniera specyfikacji D.07.06.01 – trwa analiza uwag Inżyniera Kontraktu, D.08.05.01.B – trwa oczekiwanie na wydanie Polecenia Zmiany, zgodnie z korespondencją kontraktową
  • Projekt SOR – przygotowywanie odpowiedzi na uwagi Wydziału BRD do Aneksu do PSOR;
  • Zamienny ZRID – złożenie wniosku o wydanie zamiennej decyzji ZRID.