sobota 26/09/2020

07.09.2020-13.09.2020

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Prace projektowe:

  • Geologia – analiza uwag Inżyniera i przygotowanie odpowiedzi w zakresie suplementu do DBPG
  • SSTWiORB –oczekiwanie na zatwierdzenie przez Inżyniera
  • Projekt SOR – spotkanie z Zarządcą drogi w celu ostatecznego wyjaśnienia uwag i uzyskania akceptacji Projektu SOR.
  • OWP – przygotowanie odpowiedzi na wezwanie PGW Wody Polskie w zakresie wyjaśnień do operatu wodnoprawnego dla melioracji.
  • Zamienny ZRID – przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu PZT dla zamiennego ZRID.