środa 14/10/2020

05.10.2020-11.10.2020

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  • Geologia – oczekiwanie na zatwierdzenie przez Inżyniera suplementu do DBPG
  • SSTWiORB – oczekiwanie na zatwierdzenie przez Inżyniera specyfikacji D.07.06.01, D.08.05.01.B, otrzymanie uwag do specyfikacji M-13.05.01,
  • Projekt SOR – przygotowanie dodatkowych materiałów
  • OWP – oczekiwanie na wydanie decyzji wodnoprawnych zgodnie z wnioskami złożonymi w dn. 03.07.2020 r. Opracowanie i przekazanie do uzgodnienia z Zamawiającym odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia i wyjaśnienia w zakresie operatu drogowego,
  • Zamienny ZRID – oczekiwanie na zatwierdzenie dodatkowych materiałów