środa 14/04/2021

05.04.2021-11.04.2021

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  1. STWiORB – analiza korespondencji Inżyniera Kontraktu dot. STWiORB D.07.06.01 dla wersji ogrodzeń kotwionych

Projekt SOR rewizja 7–.przekazanie elektronicznej wersji dokumentacji celem zatwierdzenia