środa 20/04/2022

04.04.2022-10.04.2022

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

W dniu 15.03,2022r. Wykonawca uzyskał wszystkie wymagane Pozwolenia na Użytkowanie i złożył do Inżyniera Kontraktu wniosek o wystawienie Świadectwa Przejęcia – Zamawiający powołał w dniu 17.03.2022r. Oddziałową Komisję Odbioru dla przedmiotowej inwestycji.