środa 13/01/2021

04.01.2021-10.01.2021

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  • Geologia – oczekiwanie na zatwierdzenie dokumentacji przez Zamawiającego.
  • SSTWiORB – oczekiwanie na zatwierdzenie przez Inżyniera specyfikacji D.07.06.01 – trwa analiza uwag Inżyniera Kontraktu, D.08.05.01.B – trwa oczekiwanie na wydanie Polecenia Zmiany, zgodnie z korespondencją kontraktową
  • Projekt SOR – oczekiwanie za zatwierdzenie przez Wydział BRD Aneksu do PSOR;
  • Zamienny ZRID – otrzymanie wezwania z PUW; opracowywanie odpowiedzi.