wtorek 09/03/2021

01.03.2021-07.03.2021

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  1. Geologia – otrzymanie protokołu odbioru suplementu do DBPG.
  2. SSTWiORB – trwa analiza uwag Inżyniera SSTWiORB D.07.06.01 rewizja 06,,
  3. Projekt SOR – oczekiwanie na stanowisko Inżyniera Kontraktu na odpowiedzi do uwag Aneksu PSOR – wniosek o polecenie zmiany
  4. Zamienny ZRID – oczekiwanie na wydanie decyzji.