środa 10/02/2021

01.02.2021-07.02.2021

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  • Geologia – złożenie do akceptacji Inżyniera wersji papierowej dokumentacji po korektach.
  • SSTWiORB – trwa analiza uwag Inżyniera dot. SSTWiORB D.07.06.01 rewizja 06,,
  • Projekt SOR – otrzymanie uwag do Aneksu do PSOR; przygotowywanie odpowiedzi;
  • Zamienny ZRID – oczekiwanie na wydanie decyzji.