sobota 26/09/2020

31.08.2020-06.09.2020

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 1. DK-63 – Odhumusowanie – 2 950 m3 (KM 0+800 – 1+200; 4+600 – 5+000)
 2. DK-63 – Wykop –5 750 m3 (ZB5; DG105729B)
 3. DK-63 – Nasyp – 5 750 m3 (KM 4+920-5+000; 3+040-3+080; DJ18)
 4. DK-63 – Ulepszone podłoże – 1 900 m2 (Km 1+850 – 1+950; 2+300-2+360)
 5. DK-63 – Warstwa mrozoochronna C1,5/2 – 5 400 m3 (KM 2+420-2+620; 1+830-2+080)
 6. DK-63 – Podbudowa zasadnicza – 3 200 m2 (KM 0+435 – 0+740; 1+420-1+620)
 7. DK-63 – Warstwa mrozoochronna CBR – 2 200 m2 (KM 0+435-0+740)
 8. S61 -Odhumusowanie – 3 800 m3 (KM 3+700; DJ12)
 9. S61 – Wykop – 19 300 m3 (KM 0+900, 3+000,3+500, 4+300,5+000; DJ1; DJ7; DJ8; ZB7.1, ZB1.1, ZB1, ZB6)
 10. S61 – Nasyp – 10 400 m3 (KM 2+700-3+500, 4+325-4+755, 5+980-6+070; DJ1; DJ7; DJ12; DJ18)
 11. S-61 – Nasyp ulepszony – 8 600 m3 (km 1+065-1+140, 1+264-1+359, 4+625-4+755, 5+980-6+070; DJ3; DJ7)
 12. S-61 – GWN – 4 050 m3 (KM 0+780-0+860, L2, L34)
 13. S61 – Ulepszone podłoże – 5 850 m2 (KM 0+630 – 0+780; L2; L3)
 14. S61 – Warstwa mrozoochronna C1,5/2 – 3 700 m2 ( DJ3, DJ7)
 15. S61 – Warstwa mrozoochronna CBR – 8 400 m2 (km 0+500-0+780)
 16. S61 – Podbudowa pomocnicza – 9 200 m2   (km 0+000 – 0+720 P/L)
 17. Branża mostowa :
 • Obiekt WD-1/S61

zbrojenie i deskowanie ścian bocznych podpory P3

 • Obiekt WS-2/S61

– betonowanie korpusu podpory P3 – jezdnia prawa

 • Obiekt WD-3/S61

zbrojenie i deskowanie ścian bocznych podpory P3

betonowanie ścian bocznych podpory P3 – etap I

 • Obiekt WD-9/S61

zbrojenie i deskowanie ścian bocznych podpory P1

betonowanie ścian bocznych podpory P1 – etap I

– zbrojenie i deskowanie ciosów podłożyskowych podpór P1 i P3

– betonowanie ciosów podłożyskowych podpory P1

 • Obiekt WK(WD)-3/DK63:

– zbrojenie i deskowanie ścian bocznych podpory P1

– betonowanie ścian bocznych podpory P1- etap II

– zbrojenie i deskowanie korpusu podpory P4

 • Obiekt WD-5/DK63:

– izolacja i zasypka przyczółków P1 i P2

– zbrojenie i deskowanie poprzecznic P1 i P2

 • Obiekt WD-7/DK63

zbrojenie i deskowanie ścian bocznych podpory P1

betonowanie ścian bocznych podpory P1 – etap I i II

– zbrojenie i deskowanie poprzecznic P1 i P2

 • Obiekt WD-8/DK63

zbrojenie i deskowanie ścian bocznych podpory P2

– zbrojenie i deskowanie poprzecznic P1 i P2

 

18. W ramach robót branżowych, w tygodniu sprawozdawczym zostały wykonane prace:

a. Sieć wodociągowa:

   • W1/S61 -ułożenie 250 m rury wodociągowej DN 200 , montaż 3 zasuw i hydrantu
   • Przygotowanie

b. Kanalizacja deszczowa -wykonanie 52 m kanału DN200 , 75 m DN400, 45m DN500 oraz montaż 12 szt. wpustów deszczowych,

c. kolizje telekomunikacyjne – rozpoczęcie uzgodnień z gestorami sieci tj. ORANGE, SIEĆ PODLASKA, INTERTOR

19. Uzgadnianie i zatwierdzanie umów podwykonawczych pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcami