niedziela 10/01/2021

28.12.2020-03.01.2021

W okresie sprawozdawczym Wykonawca nie prowadził  robót ziemnych,  konstrukcyjnych i branżowych.