wtorek 06/10/2020

28.09.2020-04.10.2020

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 1. Odhumusowanie – 700 m3   (DJ21 0+700-0+900) oraz 5200 m3(S61 6+900-7+300) 
 2. Wykop – 6 600m3 (DJ26 0+00-0+700, DJ19 0+400-1+090, DJ21 0+000-0+900, DG105729B, DJ24 0+000-1+000) oraz 8 800 m3 (S61 0+900, 4+300, 5+000, 5+300, DJ10, DJ13)
 3. Nasyp – 6 600 m3 (DK63 DJ21 0+00-0+900, DJ19 0+400-1+090, DJ26 0+00-0+700, DJ24 0+000-1+000, DK6306+880-6+910, DK63 3+900-4+300)  oraz 7 300m3 (S61 5+800, DJ4, DJ1,DT)
 4. Nasyp z ulepszeniem – 15 860 m3 (S61 3+000-3+145; 6+150-6+3005+800; DJ10)
 5. GWN – 3 290m3 (S61 DJ10)
 6. Wzmocnienie podłoża – 6 540m3 (S61 2+480-2+680PZ5)
 7. Podbudowa pomocnicza –8 050m2 (S61 0+920-1+130; 1+370-1+550)
 8. Warstwa mrozoochronna C1,5/2 – 1 400 m2 (DK63 DJ20 0+000-0+095, DK63 3+040-3+090) oraz 11 020 m2 (DJ4;DJ10; L1)
 9. Warstwa mrozoochronna CBR – 1 920m3 (S61 3+600-3+840)
 10. Podbudowa zasadnicza – 2 250 m2 (DK63 1+220-1+420; 3+040-3+090) oraz  8 500 m2 (L34, DJ4)
 11. Warstwa wiążąca AC16W – 4 944 m2 (DK63 0+090-0+693)
 12. Branża mostowa:
 • Obiekt WD-1/S61
  – zbrojenie i deskowanie ścian bocznych podpory P1
  – betonowanie ścian bocznych podpory P1 etap I i II
 • Obiekt WS-2/S61
  – przygotowanie platformy dla palownicy – podpora P2
 • Obiekt WD-3/S61
  – przygotowanie podłoża pod rusztowanie ustroju nośnego
 • Obiekt PZDdz-5/S61
  – wbicie pali prefabrykowanych na podporze P1
  przygotowanie platform dla palownicy – podpora P2
 • Obiekt WD-9/S61
  – przygotowanie podłoża pod rusztowanie ustroju nośnego
  – układanie płyt betonowych pod rusztowanie ustroju nosnego
 • Obiekt WK(WD)-3/DK63:
  – zbrojenie i deskowanie ścian bocznych podpory P4
  – betonowanie ścian bocznych podpory P4 – etap I i II (lewa)
 • Obiekt WD-5/DK63:
  – izolacja, odwodnienie i zasypka przyczółka P2
 • Obiekt PZDs-6/DK63
  – zbrojenie i deskowanie fundamentów podpory P1 i P2
 • Obiekt WD-7/DK63
  – izolacja, odwodnienie i zasypka przyczółka P2
 • Obiekt WD-8/DK63
  – izolacja odwodnienie i zasypka przyczółka P1 i P2

W ramach robót branżowych, w tygodniu sprawozdawczym zostały wykonane prace:

a. Kanalizacja deszczowa

 • Kanał Dn 200 – 50m (od wpustów na węźle Łomża Południe w km 0+850 – 1+100 – wpusty skarpowe)
 • Kanał Dn 600 – 72m (km S61 4+700; 1+950)
 • Kanał Dn 800 – 35m (S61 6+200)
  Wpust – 18 szt.

b. Kolizja telekomunikacyjna T5 i T6

c. Sieć wodociągowa – Przygotowanie do przepięcia wodociągów w dniu 06.10.2020r. (wodociągi gestora ZUK Łomża)

d. Linie zasilające – Rury osłonowe w rejonie węzła Łomża Południe – 73m

e. Kanał technologiczny – Przejścia nad jezdnią w rejonie węzła Łomża Południe – 380 m