czwartek 07/04/2022

28.03.2022-03.04.2022

W okresie sprawozdawczym Wykonawca realizował roboty polegające na pracach porządkowych na terenie placów składowych i terenach przyobiektowych.