środa 30/09/2020

21.09.2020-27.09.2020

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 1. Odhumusowanie – 5 000 m3   (DJ7)
 2. Wykop – 10 750 m3 (DK 1+200; 5+900; 4+200; 6+900; ZB5; DJ20; DG105729B) oraz 13 600 m3 (S61 2+700; 3+700; ZB4; ZB5; ZB7;)
 3. Nasyp – 5 950 m3 (DK63 5+800-5+960; 3+650-4+300; DJ18; DJ17  oraz 2 750 m3 (S61 1+910-2+010; L34; DJ4; DJ7; DJ8)
 4. Nasyp z ulepszeniem – 10 850 m3 (S61 1+910-2+010; 3+330-3+500; 3+140- 3+330; L34)
 5. GWN – 10 200 m3 (S61 0+920 – 1+210; L1, L34)
 6. Wzmocnienie podłoża – 1 600 m3 (DK63 RONDO DW677)
 7. Podbudowa pomocnicza –8 050m2 (S61 0+920-1+130; 1+370-1+550)
 8. Warstwa mrozoochronna C1,5/2 – 1 600 m2 (DK63 KM 0+740-0+780; 1+200-1+420; DJ17; DJ18) oraz 6 000 m2 (DJ8;DJ12; L34)
 9. Warstwa mrozoochronna CBR – 4 125 m3 (L34; L1)
 10. Podbudowa zasadnicza – 5 671 m2 (DK63 0+085-0+765) oraz   7 750 m2 (L34, L1, DJ7)
 11. Warstwa wiążąca AC16W – 4 944 m2 (DK63 0+090-0+693)
 12. Branża mostowa:
 • Obiekt WD-1/S61
  – betonowanie ścian bocznych podpory P3 etap I i II
  – montaż łożysk na podporach P1 i P3
  – zbrojenie i deskowanie ścian bocznych podpory P3
 • Obiekt WS-2/S61
  – montaż łożysk na podporach P1 i P3
  -wykop + przygotowanie platformy roboczej dla palownicy – podpora P2
 • Obiekt WD-3/S61
  – montaż warstwy filtracyjnej z geokompozytu na przyczółku P3
  – przygotowanie podłoża pod rusztowanie ustroju nośnego
 • Obiekt PZDdz-5/S61
  – przygotowanie platform roboczych dla palownicy
 • Obiekt WD-9/S61
  – betonowanie ściany bocznej lewej podpory P3 – etap I i II
  – montaż łożysk na podporach P1 i P3
  – zbrojenie i deskowanie ściany bocznej lewej podpory P3
 • Obiekt WK(WD)-3/DK63:
  – zbrojenie i deskowanie ścian bocznych podpory P4
  – betonowanie korpusu podpory P4
 • Obiekt WD-5/DK63:
  – izolacja, odwodnienie i zasypka przyczółka P2
 • Obiekt PZDs-6/DK63
  – betonowanie fundamentów podpory P1 i P2
  – zbrojenie i deskowanie fundamentów podpory P1 i P2
 • Obiekt WD-7/DK63
  – zbrojenie i deskowanie ścian bocznych podpory P2
  – betonowanie ścian bocznych podpory P2 – etap I i II
  – izolacja, odwodnienie i zasypka przyczółka P1
 • Obiekt WD-8/DK63
  – odwodnienie i zasypka przyczółka P1

13.  W ramach robót branżowych, w tygodniu sprawozdawczym zostały wykonane prace:

a.  Kanalizacja deszczowa
–  Kanał Dn 200 – 40m ( wpusty w km 8+200; 8+700; 6+700 – 20 szt)
–  Kanał Dn 600 – 45m 3+000
–  Kanał Dn 800 – 20m w km 0+520 L34
Wpust – 20 szt. j.w.

b.  Kolizja telekomunikacyjna T1-T3 Podgórze ( 300 m )