czwartek 31/03/2022

21.03.2022-27.03.2022

W dniu 15.03,2022r. Wykonawca uzyskał wszystkie wymagane Pozwolenia na Użytkowanie i złożył do Inżyniera Kontraktu wniosek o wystawienie Świadectwa Przejęcia – Zamawiający powołał w dniu 17.03.2022r. Oddziałową Komisję Odbioru dla przedmiotowej inwestycji.