piątek 25/09/2020

14.09.2020-20.09.2020

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 1. Analiza otrzymanego od IK celem Konsultacji w zakresie Roszczenia Ostatecznego Wykonawcy R02; R26; R35 i R38.
 2. Odhumusowanie – 450 m3 (DK63 DW677) oraz 6 450 m3   (DJ10,DJ11,,S61 5+900-6+100)
 3. Wykop – 6 700 m3 (DK 3+000; ZB5) oraz 34 390 m3 (S61 2+700; 4+100; 4+200; 3+000; ZB4; ZB5; ZB7; DJ8; DJ10)
 4. Nasyp – 6 700 m3 (DK63 3+900-4+300; 3+050-3+100; DW677) oraz 7 160m3 (S61 1+910-2+010; L34; DJ4; DJ7; DJ8)
 5. Nasyp z ulepszeniem – 22 740 m3 (S61 L1 0+090-0+190, S61 0+980-1+135, S61 1+910-2+010, S61 3+710-3+825, S61 5+940-6+070, S61 1+130- 0+980, S61 1+910-2+010, DJ8 0+050-0+550, S61 2+010-2+035, S61 1+910-2+010, S61 0+950-1+125, DJ8 0+000-0+550, S61 1+910-2+030, DJ4 0+900-0+440)
 6. GWN – 4 052 m3 (S61 0+950-1+125; L1 0+000 – 0+250; L3 0+170-0+195)
 7. Wzmocnienie podłoża – 3 250 m3 (S61 1+370-1+420)
 8. Podbudowa pomocnicza –7 300 m2 (S61 KM 0+345 – 0+920)
 9. Warstwa mrozoochronna C1,5/2 – 5 300 m2 (DK63 KM 0+740-0+780; 1+200-1+420; DJ17; DJ18) oraz 5 910 m2 (DJ8; L34)
 10. arstwa mrozoochronna CBR – 4 480 m3 (S61 L1)
 11. odbudowa zasadnicza –14 250 m2 (L34, L2, DJ7)
 12. Branża mostowa :
 • Obiekt WD-1/S61

      – zbrojenie i deskowanie ścian bocznych podpory P3

 •  Obiekt WS-2/S61

– zbrojenie i deskowanie ciosów podłożyskowych podpór P1 i P3

– betonowanie ciosów podłożyskowych podpór P1 i P3

– izolacja przyczółków P1 i P3

– wykop – podpora P2

 •  Obiekt WD-3/S61

– izolacja przyczółków P1 i P3

 •  Obiekt WD-9/S61

      – zbrojenie i deskowanie ścian bocznych podpory P3

      – betonowanie ściany bocznej prawej podpory P3 – etap I i II

 •  Obiekt WK(WD)-3/DK63:

– zbrojenie i deskowanie korpusu podpory P4

– izolacja przyczółka P1

 •  Obiekt WD-5/DK63:

– izolacja, odwodnienie i zasypka przyczółków P1 i P2

 •  Obiekt PZDs-6/DK63:

– wykop pod fundamenty podpory P1 i P2

– beton wyrównawczy – podpory P1 i P2

 •  Obiekt WD-7/DK63

– izolacja, odwodnienie i zasypka przyczółka P1

      – zbrojenie i deskowanie ścian bocznych podpory P2

 •  Obiekt WD-8/DK63

     – zbrojenie i deskowanie ścian bocznych podpory P2

      – betonowanie ścian bocznych podpory P2 – etap II

– izolacja przyczółka P1

13. W ramach robót branżowych, w tygodniu sprawozdawczym zostały wykonane prace:

a. Kanalizacja deszczowa

 •        Kanał Dn 200 – 80m ( wpusty w km 2+600 – 2+800 DK63 ( 6 szt) , 3+050 ( 2 szt), 3+150 – 3+280 ( 6 szt. ), 6+660 – 6+725 ( 3 szt), 8+270 – 8+610 ( 8 szt.)
 • Kanał Dn 800 – 15m w km 0+520 L34
  Wpust – 25 szt

b. Kolizja telekomunikacyjna w km 1+640 S61 oraz 0+050 DK63 ( 230 m )

14. Uzgadnianie i zatwierdzanie umów podwykonawczych pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcami