niedziela 13/09/2020

07.09.2020-13.09.2020

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 1. Uzgadnianie i zatwierdzanie umów podwykonawczych.
 2. Odhumusowanie – 4 300 m3 (DK63 3+900 – 4+300; DJ20) oraz 11 900 m3   (DJ5,DJ10,DJ12,DJ13,ZB5)
 3. Wykop – 3 500 m3 (DK 8+100; ZB5, DG105729B) oraz 18 000 m3 (S61 0+900,3+000, 4+200, 5+000; ZB1ZB7; ZV)
 4. Nasyp – 3 500 m3 (DK63 4+100-4+400, 8+100 – 8+700; DD18) oraz 8 600m3 (S61 2+000, 2+800; DJ7; DJ8; DP1949)
 5. Nasyp z ulepszeniem – 9 400 m3 (S61 1+015, 1+319;DJ4; DJ7)
 6. GWN – 10 100 m3 (S61 0+780-0+850; 4+475-4+600; L2; L34)
 7. Wzmocnienie podłoża – 4 200 m3 (S61 1+420-1+550)
 8. Podbudowa pomocnicza – 10 500 m2 (S61 1+830- 3+040; 3+150-3+650) oraz 7 300 m2 (S61 KM 0+345 – 0+920)
 9. Warstwa mrozoochronna C1,5/2 – 8 400 m2 (DK63 KM 8+030-8+450; 2+420 – 2+620) oraz 10 880 m2 (DJ7; L34)
 10. Podbudowa zasadnicza – 6 930 m2 (DJ12, DJ13, DJ3, L34)
 11. Branża mostowa :
 •  Obiekt WD-1/S61

       – zbrojenie i deskowanie ścian bocznych podpory P3

       –betonowanie ciosów podłożyskowych podpory P1

 •  Obiekt WS-2/S61

– zbrojenie i deskowanie ciosów podłożyskowych podpór P1 i P3

 •  Obiekt WD-3/S61

      – zbrojenie i deskowanie ścian bocznych podpory P3

       – betonowanie ścian bocznych podpory P3 – etap II

 •  Obiekt WD-9/S61

       – betonowanie ścian bocznych podpory P1 – etap II

       – zbrojenie i deskowanie ścian bocznych podpory P3

– zbrojenie i deskowanie ciosów podłożyskowych podpory P3

– betonowanie ciosów podłożyskowych podpory P3

 •  Obiekt WK(WD)-3/DK63:

– zbrojenie i deskowanie korpusu podpory P4

 • Obiekt WD-5/DK63:

– izolacja, odwodnienie i zasypka przyczółków P1 i P2

– zbrojenie i deskowanie poprzecznic P1 i P2

– betonowanie poprzecznic P1 i P2

 •  Obiekt WD-7/DK63

– zbrojenie i deskowanie poprzecznic P1 i P2

– betonowanie poprzecznic P1 i P2

 •  Obiekt WD-8/DK63

       – zbrojenie i deskowanie ścian bocznych podpory P2

       – betonowanie ścian bocznych podpory P2 – etap I

– zbrojenie i deskowanie poprzecznic P1 i P2

– betonowanie poprzecznic P1 i P2

17. W ramach robót branżowych, w tygodniu sprawozdawczym zostały wykonane prace:

a. Kanalizacja deszczowa

 • Kanał DN 200 – wykonanie 55 m
 • Kanał DN 400 – wykonanie 73 m
 • Wpust – 8 szt. w km 0+440 L i P, 0+270 L34, 0+950 S61, 1+280 – 1+300 DK63
 • montaż pierścieni odciążających – 10 szt. w rejonie węzła

b. Kolizja telekomunikacyjna w km 0+050 DK63 ( ułożono 83 m kolizji z około 120 m )

c. Sieć wodociągowa – W2/S61

d. Linie zasilające – przepusty pod drogami w rejonie węzła Łomża Południe ( L1, S61, L2 i L34) 130,0 m i na S61 w km 3+850

18. Uzgadnianie i zatwierdzanie umów podwykonawczych pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcami