środa 13/01/2021

04.01.2021-10.01.2021

W okresie sprawozdawczym Wykonawca nie prowadził  robót ziemnych,  konstrukcyjnych i branżowych.