Obiekty

Lp. Obiekt Przybliżony kilometraż przejścia S61/DK63 Typ obiektu/konstrukcji Uwagi
1 WD-1/S61/3 0+373,74 Wiadukt drogowy
2
WS-2/S61/3 1+176,78 Wiadukt drogi ekspresowej
3 WD-3/S61/3 1+519,83 Wiadukt drogowy
4 PZM-4/S61 1+855,80 Przejście dla zwierząt małych
5
MS/PZDdz-5/S61/3 2+039,00 Most drogi ekspresowej/przejście dolne zespolone dla dużych zwierząt
6
WD-6/S61/3 4+121,85 Wiadukt drogowy
7
WS/PZDs-7/S61/3 4+612,21 Wiadukt drogi ekspresowej/przejście dolne dla zwierząt średnich
8
WD-8/S61/3 5+374,33 Wiadukt drogowy
9
WS/PZDs-8A/S61/3 6+375,00 Wiadukt drogi ekspresowej/przejście dolne dla zwierząt średnich
10
WD-9/S61/3 6+903,52 Wiadukt drogowy
11
WK(WD)-3/DK63/3 1+127,60 Wiadukt kolejowy
12
WD-5/DK63/3 3+104,01 Wiadukt drogowy
13
WD/PZDs-6/DK63/3 4+114,27 Wiadukt drogi ekspresowej/przejście dolne dla zwierząt średnich
14
WD-7/DK63/3 5+974,29 Wiadukt drogowy
15
WD-8/DK63/3 6+928,13 Wiadukt drogowy
16
WD/PZGd-9/DK63/3 8+791,06 Wiadukt drogowy/przejście górne dla dużych zwierząt