28.06.2021-04.07.2021

Prace przy S61 km 3+700, węzeł Łomża Południe (30.06.2021)