20.09.2021-26.09.2021

Postęp prac przy DK63 PZDs-6 i km 3+800 (24.09.2021)