02.08.2021-08.08.2021

Postęp prac na S61 od km 5+500 do km 6+300  (06.08.2021)