Zamawiający

Skarb Państwa –
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
gov.pl/web/gddkia
 

 

Za realizację projektu odpowiada:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Bialymstoku

ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok
tel.: +48 85 66 45 812, tel wew. 812, NIP: 542-27-52-914
email: sekretariat.bialystok@gddkia.gov.pl
gov.pl/web/gddkia-bialystok

Kierownik Projektu: Sylwia Szerakowska
tel.: +48 85 66 45 826, +48 694 405 429
e-mail: sszerakowska@gddkia.gov.pl

 

Inżynier kontraktu

ECM Group Polska S.A.
z siedzibą w Warszawie

ul. Rondo ONZ 1, 01-124 Warszawa, tel.: +48 22 333 73 57, fax: +48 22 540 62 26
e-mail: office@ecmg.pl

Inżynier kontraktu: Tadeusz Sibiga
ul. M.C. Skłodowskiej 1A Ip., 18-400 Łomża, tel.: +48 78a 427 781
e-mail: biuro.lomza@ecmg.pl

 

Wykonawca

MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A.
Wysoka, z siedzibą: ul. Opolska 110, 31-323 Kraków

ul. Opolska 110, 31-323 Kraków, tel. +48 12 664 80 00, fax +48 12 664 80 01
e-mail: contact@mota-engil-ce.eu
www.mota-engil-ce.eu

Kierownik budowy: Wojciech Dawiec
ul. Poznańska 36F, 18-400 Łomża, tel.: +48 608 690 112
e-mail: wojciech.dawiec@mota-engil-ce.eu

 

Biuro projektowe

EGIS Poland Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa