Budowa drogi ekspresowej S61
odc. w. Śniadowo – w. Łomża Zachód

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

15/11/2019 r.

/Wartość całkowita projektu

771 940 170,95 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

414 661 319,89 zł

/Wartość Umowy z
Wykonawcą Kontraktu

218 105 688,56 zł

Budowa drogi ekspresowej S61
odc. w. Śniadowo – w. Łomża Zachód

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

15/11/2019 r.

/Wartość całkowita projektu

771 940 170,95 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

414 661 319,89 zł

/Wartość Umowy z
Wykonawcą Kontraktu

218 105 688,56 zł

/Numer projektu

POIS.03.01.00-00-0054/19

/Nazwa kontraktu

Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek: węzeł Łomża Południe (z węzłem) - Łomża Zachód (bez węzła), na długości około 7,186 [S61] + DK63 [GP] 8,907 km.

Opis kontraktu

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S61 na odcinku: od km 0+000,00 do km 7+185,50 oraz drogi krajowej nr 63 na odcinku: od km 0+000 do km 8+907.  Odcinek ten stanowi fragment drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Łomża – Stawiski – Szczuczyn – Ełk – Raczki – Suwałki – Budzisko (granica Państwa). W powyższym zadaniu przewiduje się budowę węzła drogowego Łomża Południe w okolicach kilometra 1+178 projektowanej drogi. Wykonany węzeł zapewni relację Łomża – Ostrów Mazowiecka – Zambrów.

 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa podlaskiego, w powiatach: łomżyńskim
i zambrowskim, na terenie gmin Łomża i Zambrów.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystokwww.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A.
ul. Opolska 110
31-323 Kraków
www.mota-engil-ce.eu

/Nadzór inwestorski:

ECM Group Polska S.A.
ul. Rondo ONZ 1
01-124 Warszawa

Tel.: +48 22 333 73 57
Fax: +48 22 540 62 26
E-mail: office@ecmg.pl
www.ecmg.pl